Как да преминем през река?

как да преминем безопасно през река в планината?

Нерядко се случва през маршрута на туристическите пътеки да преминават реки. За щастие, често над тях има направени дървени мостчета или е сложена плоскост, по която да се премине от единия бряг, на другия.

Но има и случаи, също толкова често, когато пролетните пълноводия са отнесли неподдържаните съоражения, или ако е нямало такива то нивото на водата е достатъчно високо, за да създаде затруднения при преминаването на реката.

Как да прекосим безопасно река?

Какво е необходимо да знаем в случай, че ни се наложи да преминем през река в планината и няма брод:

* Намерете най-безопасното място за пресичане. Широките и бавни части са по-подходяща от дълбоките, тесните или завихрените.

* Потъресете камъни по които бихте могли да преминете.

Внимание! Камъните често са заоблени и хлъзгави!

мостче през реката

* Подсигурете вещите които трябва да останат сухи, примерно: фотоапарати, храна, спални чували. Сложете ги в найлонови торбички в раницата.

* Разсъблечете се, оставайки само с дрехите които можете да преглътнете, ако се намокрят. След като прекосите ги закачете на раницата си за да изсъхнат.

* Разкопчейте колана на раницата си, така че лесно да я махнете и извадите на сушата, ако се подхлъзнете и паднете във водата.

Ако сте в група е добра идея да се подредите в линия на брега по дължина на течението, в случай че течението отнесе нещо.

* Използвайте туристическите си щеки за да балансирате във водата. Упората на четири „крака“ е по-сигурна от тази на два.

брод през река

* Движете се вниматено. Уверете се, че всеки крак е стъпил стабилно преди да направите следващата си крачка.

Ако сте паднали и сте се намокрили при преминаването: съблечете мокрите дрехи. Те задържат студа, а влагата изсмуква топлината на тялото ви.

Започнете да се движите бързо и да правите разгряващи упражнения. Подскачайте на място или потичайте в кръг. Облечете сухи дрехи 🙂

И сега бонус за любителите на загадки:

Загадка с прекосяване на река

На един бряг се срещат: майка с две дъщери, баща с двама сина, полицай и престъпник. Всички те трябва да стигнат на другия бряг на реката, като за целта имат един сал и следните условия:

  • Салът не може да пренесе повече от двама души;
  • Бащата не може да оставя нито един от синовете си на същия бряг, на който е майката в негово отсъствие;
  • Майката не може да оставя нито една от дъщерите си на същия бряг, на който е бащата в нейно отсъствие;
  • Полицаят не може да оставя престъпника с останалите хора без неговия надзор;
  • Децата не могат да управляват сами сала (с тях винаги трябва да има възрастен);
  • Салът не може да се връща празен.

В каква последователност трябва да използват сала, за да могат всички да прекосят реката без някой да пострада?